Saradnja sa Humboldt Gesellschaft kroz polaganje ispita iz njemačkog jezika
Organizacija Humboldt Gesellschaft je u maju ove godine obezbijedila besplatno polaganje međunarodno priznatog ispita iz njemačkog jezika na A2 nivou (tzv. ösd ispit) za tri učenika/ce naše škole. Svi učenici su položili ispit sa odličnim rezultatom.
Ispit su polagale naše učenice devetog razreda Jovana Jaćimović, Vladana Vukotić i Maša Stojanović.
Prilog pripremila Jelena Rajković
index