Pravila ponašanja

1. Nastavno osoblje obavezno dolazi na posao najkasnije 10-15 minuta prije početka nastave.
2. Svi zaposleni su obavezni, osim u opravdanim slučajevima, redovno dolaziti na posao.
3. Pušenje u prostorijama škole strogo je zabranjeno.
4. Svako odsustvovanje sa nastave evidentiraju glavni dežurni nastavnici u knjizi dežurstva (u svakoj smjeni su dva dežurna nastavnika).
5. Nije dozvoljeno skraćivanje časova, napuštanje časaova da bi se narednog dana nadoknadili i zamjena časova bez znanja direktora.
6. Nastavnik ne može slati učenike za vrijeme nastave da obavljaju bilo kakav posao van školske zgrade.
7. Razredne starješine i razredni učitelji primaju roditelje u holu škole, u tačno naznačenom terminu koji možete vidjeti u RASPOREDU SARADNJE ODJELJENSKOG STARJEŠINE SA RODITELJIMA.


8. Roditeljima i drugim strankama nije dozvoljeno samovoljno ulaženje u učionice i druge radne prostorije.
9. Roditelj ili stranka po dolasku u školu obraća se dežurnom radniku ili dežurnom učeniku, predstavlja se i navodi razlog dolaska.
10. Sve posjete upravi škole i nastavnicima najavljuju se i prijavljuju dežurnom učeniku ili nastavniku i upisuju u knjigu dežurstva koja se nalazi u portirnici.
11. Roditelji i staratelji dovode djecu do ulaza u školu gdje ih preuzima učitelj ili dežurni nastavnik, a po završetku nastave preuzimaju ih nakon izlaska iz školske zgrade.
12. Predstavnicima elektronskih i drugih medija,te prodavcima, trgovačkim putnicima i drugim strankama nije dozvoljeno obavljati bilo kakve poslove neposredno sa učenicima i bez znanja i odobrenja uprave škole.


13. Učenici dolaze pred školu 10 minuta prije početka nastave, a u školsku zgradu, na određeni za svaki razred ulaz, ulaze kad se oglasi prvo zvono za početak nastave.U školsku zgradu učenici ulaze pristojno bez galame, sa čistom odjećom i obućom, uredno podšišani i počešljani.
14. Učenici u učionici zauzimaju svoja mjesta i  pripremaju se za čas, a redari obavljaju svoju dužnost, a posebno vode računa o higijeni i disciplini u učionici.
15. Učenicima je zabranjeno zadržavanje po hodnicima, holu i drugim prostorijama za vrijeme nastave i odmora.
16. U učionice i kabinete nije dozvoljeno unošenje hrane i sokova, igračaka i mobilnih telefona, a pogotovo bilo kakvih opasnih predmeta.
17. Učenici su dužni da se ponašaju kulturno, uz poštovanje ličnosti svih zaposlenih u školi.
18. Po završetku nastave učenici napuštaju zgradu škole i školsko dvorište i bez zadržavanja odlaze direktno kući,izuzev ako je u pitanju dopunska, dodatna nastava i slobodne aktivnosti.
19. Strogo se zabranjuje ometanje nastave bilo unutar škole bilo iz školskog dvorišta.
20. U slučaju odsutnosti nastavnika predsjednik odjeljenja nakon 5 minuta obavještava o tome pomoćnika direktora.


21. Sanitarni uređaji WC, umivaonici i drugo koriste se na pristojan i kulturan način.
22. U periodu izvođenja nastave (0d 7,30 do18.30) u dvorištu škole mogu boraviti samo učenici i zaposleni.
23. U svim situacijama, kada je prekršeno neko pravilo kućnog reda škole primjenjuje se postupak restitucije (nadoknade štete).
24. SVI ULAZI U ŠKOLU ZA VRIJEME IZVOĐENJA NASTAVE MORAJU BITI ZAKLJUČANI!