Početak nove školske godine

Nastava u JU OŠ"Sutjeska" počinje u ponedeljak, 3.septembra 2018. po sledećem rasporedu:

I razred- svečani prijem prvaka u 11.00

II razred u 14.30

III,  IV, VIII i IX razred u 7.30

V, VI i VII razred u 13.15

Napomena: U ponedeljak, 3. IX 2018. za sve učenike biće održan samo 1 čas, kada će se učenici upoznati sa rasporedom časova za tekuću godinu.