ODRŽANA TREĆA BALKANSKA KONFERENCIJA NAJBOLJIH NASTAVNIKA

Asocijacija najboljih nastavnika bivše Jugoslavije ANN_EX_YU organizovala je Treću Balkansku konferenciju ,,Svijet obrazovanja briše granice” u Beogradu od 31. 10 - 03.11.2019. god. Na konferenciji je učestvovala naša učiteljica Nevenka Vulić, koja je prošle godine dobila titulu Najbolji nastavnik u regionu. Nastupila je pred oko 400 nastavnika u regionu kao predavač na temu ,,Na Dositejevom putu – istorijski pregled razvoja obrazovanja na prostorima bivše Jugoslavije” i na taj način predstavila ne samo svoju školu, grad, već i svoju državu.
Čestitamo!

3. 2. 1.