Klijanje pšenice i pasulja

Po predvidjenom planu i programu dodatne nastave i rada sa nadarenom djecom učenici VI razreda na oglednim časovima iz biologije imali su priliku da  samostalno odrade ogled prateći razvojane faze klijanja sjemena pšenice i pasulja.

Aktivnosti je koordinirala nastavnica biologije Danijela Drašković.
Screenshot_20190301-221219_Gallery
Screenshot_20190301-221354_Gallery
Screenshot_20190301-222337_Gallery
Screenshot_20190301-221413_Video Player