Januar- mjesec edukacije u OŠ „Sutjeska“

Danas je u našoj školi počela trodnevna edukacija nastavnog kadra. U sklopu PRNŠ-a, naredna tri dana biće realizovana dva seminara. Riječ je o jednodnevnom seminaru „Kako pomoći djeci da prvaziđu krizne životne situacije“ i dvodnevnom seminaru „Identifikacija i rad sa darovitim učenicima". Oba seminara akreditovana su od strane Zavoda za školstvo. Relizacija ova dva seminara je rezultat procjene potreba i samoevaluacije škole, i dio je Godišnjeg plana profesionalnog razvoja nastavnika.
Nastavnici su pokazali veliko interesovanje za pohađanje ovih seminara tako da očekujemo da će, kao i do sada, ovakve aktivnosti profesionalnog razvoja nastavnika kroz proces unapređivanja vještina i kompetencija nastavnika voditi ka unapređenju kvaliteta nastave, kao i učenja i postignuća učenika.

IMG_20190117_100243 IMG_20190116_150318 IMG_20190116_141644