Gost na času muzičke kulture

U petak, 15. marta za učenike II razreda čas Muzičke kulture, obilježen je posjetom kompozitora Aleksandra - Saše Gajića. Ova aktivnost je sprovedena u skladu sa Godišnjim planom i programom lokalne zajednice. Djeca su uz pomoć kompozitora pokušala da i sama naprave neku kompoziciju, od tri tona i pratnju ritma. U zahvalnost posjete gosta, otpjevali su naučene pjesme.
Prilog pripremila, Biljana Božović

3 8(1) 4