Eksterna provjera znanja na kraju trećeg ciklusa za školsku 2018/2019.

Eksterna provjera znanja na kraju trećeg ciklusa osnovne škole je standardizovana provjera školskih postignuća učenika na kraju osnovnoškolskog obrazovanja.
Školske 2018/19. testirano je 125 učenika IX razreda iz: crnogorskog - srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti, matematike i jednog predmeta koji učenik izabere sa liste obaveznih predmeta, a koji se izučavaju najmanje u dva razreda.
Ova provjera znanja organizovana  je u našoj  školi 9, 10. i 11. aprila 2019. godine.

Kalendar aktivnosti:
9.mapril 2019. godine ► Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost;
10.mapril 2019. godine ► Matematika;
11.mapril 2019. godine  ► predmeti koje su učenici izabrali sa liste obaveznih predmeta, (Biologija, Hemija, Fizika, Geografija, Istorija, Engleski jezik,  Njemački jezik, Francuski jezik ).
16. APRIL - OBJAVLJIVANJE REZULTATA na oglasnoj tabli za učenike u holu škole
16. I 17. APRIL – UVID U TESTOVE I PREDAJA PRIGOVORA
(Ukoliko ima prigovora na ocjenivanje, učenik ili roditelj/staratelj ima pravo da preda prigovor u pisanoj formi, ali u roku od 48 sati od dana objavljivanja rezultata. )

IMG-4e545c81a75e3d77c452ab05025d0089-VIMG-87e33d0eebca58c15ad61912452cd561-VIMG-e6410b085b35cf87e0c176ddefcec682-VIMG-96d933f880df7e914981368dbb3c1744-V