Direktoru  mr Vesku Gagoviću  je u ime škole uručena zahvalnica  za doprinos u realizaciji projekta Servisno učenje

U okviru Festivala uspjeha Servisnog učenja,  koji se održao 09. Novembra 2018. u Ethno Jazz Clubu Sejdefa, direktoru  JU OŠ „Sutjeska“ mr Vesku Gagoviću je u ime škole uručena  zahvalnica  za doprinos u realizaciji projekta Servisno učenje.

OŠ “Sutjeska“ je dala svoj doprines u uvođenju koncepta servisnog učenja u obrazovni sistem Crne Gore koji se realizuje u  saradnji sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta Crne Gore, Fakultetom vizuelnih umjetnosti Univerziteta Mediteran i Ministarstvom sporta. Servisno učenje je način učenja koji doprinosi boljem usvajanju znanja iz oblasti uključenih u nastavni plan, ali istovremeno pomaže razvoju lokalne zajednice. Kroz servisno učenje mladi ljudi imaju priliku da na konkretan način primijene znanje stečeno kroz formalno obrazovanje i da razvijajući sopstvene ideje, doprinesu jačanju svojih kapaciteta.

fotka zahvalnica                              zahvalnica