DAN SPORTA

U skladu sa Nastavnim planom i programom za školsku 2018/2019 godinu u petak, 09. novembra 2018.g., organizovan je Dan sporta. Učenici od I do IX razreda takmičili su se iz mini fudbala, odbojke, štafetnih i elementarnih igara, i igre- između dvije vatre.

U ovim aktivnostima je učestvovalo 993 učenika.

9. XI 2018. g. održan Dan sporta za učenike od I-IX razreda. Učenici su kroz različite fizičke aktivnosti i igre razvijali timski rad i takmičarski duh.

U ovim aktivnostima je učestvovalo 993 učenika.

 

image-0-02-05-0ca6d08c90443466a77728228ab6cd464cd6c281005acdcb202a4c72ece2218c-V image-0-02-05-2b298acc087f13da6dc2e69e05c738be4ec0d31e1724f55df03058eae9af7a01-V image-0-02-05-4a80ce70c12c88542bd4d656945f25293c4f07898a6b421bcf52753d3d05729e-V image-0-02-05-4cd1d33aabe57b4ce004231961e675d4da8c075216a6590d84f1d4d7e10eb49c-V image-0-02-05-28e8c2a094c2fe004334a82b955b1e6249006b46430696353f1c7dd65da161f2-V image-0-02-05-a3fb17baac91a15f8759ece01a4e2cca5bbea9c2fd8d114137b5f6f2b00248fa-V image-0-02-05-8501443a3202b6d08371ca168dab31e9479335d0d6f994d6e086a8a0c07ee3ad-V image-0-02-05-950498f74bc2efc8c23dd08171906cc944ab08b98279f7644342f699f1f0736a-V image-0-02-05-1751b5f925509e33082ca7da2f3fb88e0b138a742388e9cc05d1cf0a872c15bd-V image-0-02-05-649d4d6bdf8668a25781aa78797a288b86d47cd2cb4ca2ff80e2a4d49dcd993d-V image-0-02-05-efd2afbabefca3932e6cc6380e7371ba543f5a3eea64aa6115766af0aa1734ec-V image-0-02-05-f9ee8826f8c1c31359d959f1368ace37b2d21a68f683959fabdcfef981ea928f-V