Škola i grad

 

e  O.Š. „ SUTJESKA „ je dio projekta  ŠKOLA I GRAD /SCHOOL4CITY/ Obrazovanje o konceptu održivih gradova u crnogorskim školama koji je odobrila  u oktobru 2015. godine.

Projekat će u naredne tri godine zajednički sprovoditi NVO Expeditio – Centar za održivi prostorni razvoj iz Kotora, Zavod za školstvo Crne Gore i organizacija JAS - Jugend Architektur Stadt (Grad arhitekture mladih) iz Esena, Njemačka, koja ima dugogodišnje iskustvo u sprovođenju obrazovanja o izgrađenom okruženju.

Opšti cilj projekta ŠKOLA I GRAD je da doprinese stvaranju budućih generacija angažovanih, osnaženih i kreativnih građana/ki u Crnoj Gori i šire, koji su sposobni da preuzmu aktivnu ulogu u kreiranju svojih gradova i mjesta primjenjujući principe održivog razvoja.

Cilj projekta je unapređenje znanja i razumijevanja koncepta održivih gradova među učenicima/cama i nastavnicima/nastavnicama u vrtićima, osnovnim i srednjim školama u Crnoj Gori, kao i praktična primjena ovog koncepta.

Ideja projekta je stvaranje solidne osnove za obrazovanje o održivom razvoju u Crnoj Gori i izrada modela za slične dobre prakse u Crnoj Gori, Njemačkoj i susjednim zemljama.

Glavne aktivnosti projekta su:

- izrada i redovno ažuriranje baze podataka aktera u oblasti obrazovanja o održivim gradovima u Crnoj Gori, Njemačkoj i drugim evropskim zemljama

- razmjena znanja između partnera u projektu - kroz sastanke/radionice u Crnoj Gori i studijsku posjetu Njemačkoj;

- promocija i širenje rezultata projekta, putem štampanih i elektronskih medija, veb sajtova, postera, društvenih mreža, dokumentarnog filma, itd.

- sprovođenje istraživanja o stepenu znanja, razumijevanja i primjene dobrih praksi u oblasti obrazovanja o održivim gradovima u Crnoj Gori i Njemačkoj i izrada smjernica

- izrada, godišnje ažuriranje i akreditacija programa stručnog usavršavanja nastavnika/ca za implementaciju međupredmetne teme o održivim gradovima u osnovnim i srednjim školama

- izrada priručnika za nastavnike/ce za implementaciju međupredmetne teme o održivim gradovima u osnovnim i srednjim školama;

- organizovanje treninga za trenere

- organizovanje radionica na temu održivih gradova u vrtićma, osnovnim i srednjim školama

- sprovođenje praktičnih aktivnosti sa djecom/učenicima-cama u pilot vrtićima, osnovnim i srednjim školama na jugu, centralnom dijelu i sjeveru Crne Gore

 

OBRAZOVANJE ZA ODRŽIVI RAZVOJ - međupredmetna oblast je integrisana u predmetnim programima po kojima će se sve aktivnosti I realizovati.

*

Na samom početku realizacije projekta naša škola se uključila na način što je sprovedena aktivnost u okviru predmeta likovna radionica za kreiranje idejnog rješenja LOGO a za sam projekat.

Ponuđena su mnogobrojna kreativna rješenja za koje je škola dobila zahvalnicu.

Aktivnost je moderirao nastavnik likovne culture,  Ivan Đurišić

 *

 O.Š.”Sutjeska su posjetili predstavnici organizacija NVO Expeditio – Centar za održivi prostorni razvoj iz Kotora, Zavod za školstvo Crne Gore i organizacija JAS - Jugend Architektur Stadt (Grad arhitekture mladih) iz Esena, Njemačka.

 *

16-18. septembra 2016. na Ivanovim koritima održan je Trening za trenere "Škola i grad" u okviru istoimenog projekta. Trening je pohađalo 20 učesnika/ca iz Podgorice, Kotora, Danilovgrada, Plava, Sutomora, Herceg Novog, Cetinja i Tivta.

Trening za trenere je bio namjenjen:

arhitektima/cama, urbanistima, prostornim planerima/kama i ostalima koji imaju relevantna predznanja o gradovima, a koji žele da posvete dio svog vremena edukaciji nastavnika/ca o konceptu održivosti gradova;

aktivistima civilnog sektora koji se zalažu da gradovi budu bolja mjesta za život;

nastavnicima koji već sada kroz svoj rad u školi integrišu međupredmetnu oblast "Vrednovanje i planiranje prostora – održivi gradovi i naselja";

Na treningu sz učesnici/e, baveći se temom "Vrednovanje i planiranje prostora – održivi gradovi i naselja", imali priliku da saznaju:

 

  • šta znači biti trener i koje principe učenja primjenjuje trener u radu sa grupom
  • koje su osnovne vještine i znanja koje trener treba da ima
  • kako planirati uspješan trening po mjeri učesnika/ce
  • sprovođenje treninga - vještine i prezentacija, rad sa grupom
  • kako procjenjujemo uspješnost treninga

 

Treningu je ispred O.Š. “ Sutjeske “ prisustvovao i uspješno ga završio  Ivan Đurišić, nastavnik likovne kulture

 

Projekat "SCHOOL4CITY Bringing education about sustainable cities in Montenegrin schools" finansira The Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU - Njemačka savezna fondacija za životnu sredinu. Projekat je dodatno finansiran pod nazivom „Škola i grad“ Odlukom o raspodjeli dijela na konkursu dijela prihoda od igara na sreću za 2015. Dio učesnika/ca na treningu biće finansiran kroz projekat StroNGO - odobren kroz program Evropske unije IPA 2014 Civil Society Facility Montenegro.

dfs   gj

 

 

Studijska posjeta  Njemačkoj u okviru projekta school4city

Studijska posjeta za predstavnike/ce škola i vrtića iz Crne Gore organizovana je u okviru projekta SCHOOL4CITY 5-9. juna 2016.Predstavnici/e 5 škola i vrtića (Plav, Podgorica, Danilovgrad i Kotor) uz partnere projekta - JAS Germany, Zavod za školstvo Crne Gore i Expeditio, upoznali su se sa primjerima dobrih praksi na polju obrazovanja o održivom razvoju i održivim gradovima u Esenu i Dizeldorfu u Njemačkoj. Studijskoj posjeti je prisustvovao direktor škole mr Vesko Gagović.

gg  rz